Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Uzņemšana

Rīgas Ostvalda vidusskolā uzņemšana 10.klasē

Izglītības programmas:

1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, kods 31011021 (izglītības programma ar līdzsvarotu eksakto, dabaszinātņu un humanitāro mācību priekšmetu apguvi).

2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma, kods 31013021 (izglītības programma ar padziļinātu matemātikas un programmēšanas pamatu apguvi un tehnisko grafiku). 

Abās vispārējās vidējās izglītības programmās paredzēta otrās svešvalodas (vācu valodas) apguve.

 

Uzņemšanas noteikumi

1. Izglītojamo uzņemšana 10.klasē notiek kārtībā, kuru nosaka 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

2. Uz vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi skolā ir tiesīga ikviena persona, ja tai ir pamatizglītību apliecinošs dokuments.

 

Papildu prasības uzņemšanai 10.klasē:

1. Gada un valsts pārbaudes darbu vērtējums ne zemāk par 4 ballēm.

2. Pamatizglītības sertifikāts ne zemāk par E līmeni.

 

Dokumentu pieņemšana:

Uzņemšana 10. klasēs notiks 2017.gadā 12. un 13. jūnijā.

Lietotāja izvēlne

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30