Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Karjeras izglītība

KARJERAS ATBALSTA ATTĪSTĪBAS PASĀKUMU PLĀNS

Klase

(skolēnu skaits)

Nosaukums 

Laiks  

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasts

1.a klase 

 

Ekskursija uz Lāču maizes ceptuvi

10.10.17

 

(12.00)

 

Iepazīties ar maizes cepšanas tradīcijām

 

Skolotāja Jana Punga 26475353

1.a klase 

 

Klases stunda “Profesijas manā ģimenē”

17.10.17

(Plkst. 13.20)

Izzināt savas ģimenes profesijas

Skolotāja Jana Punga 26475353

1. b klase 

 

„Dažādās profesijas” 

 

20.10.17

Darba pasaule- pārrunas. Zīmēsim profesijas, to pārstāvjus, kādu profesiju pārstāvji ir apkārt bērnam.

 

Jeļena Serova, 28272231, helenline@inbox.lv

1. b klase 

 

"Cepures pasaule". Ekskursija muzejā.

 

03.11.17

Darba pasaule.

Muzejā iespējams aplūkot pasaules tautu tradicionālās cepures. Nodarbībā skolēni varēs paši darināt cepuri.

Jeļena Serova, 28272231, helenline@inbox.lv

1.c, 1.d klases 

Klases stunda “Profesija-
rakstnieks”

(Skolas aktu zāle)

20.10.17
(11.00)

Tikšanas ar bērnu rakstnieku Vladimiru Novikovu. Grāmatu prezentācija.

Vera Gamajuna, sākumskolas skolotāja
29967904
svjatoha59@inbox.lv

 

1.c klase 

Ekskursija “Kā maizīte uz galda nonāk” (Maiznīca “Lāči” )

 

31.10.17
(8.30 -
13.00)

Skolēni tiks iepazīstināti ar maizes cepšanas procesu, ar maiznieka profesiju. Bērniem būs iespēja izcept paštaisītus cepumus.

Vera Gamajuna, sākumskolas skolotāja
29967904
svjatoha59@inbox.lv

 

1.c klase 

 “To darbu tik daudz...”- klases stunda.

(113. kab.)

03.11.17
(12.10-
13.00)

Iepazīšanās ar profesiju daudzveidību. Mīklas, sakāmvārdi, spēles.

Vera Gamajuna, sākumskolas skolotāja
29967904
svjatoha59@inbox.lv

 

1.d klase

Klases stunda- vecāku profesijas.

212.kab.

 

11.10.17

(5.st.)

Iepazīstināt skolēnus ar vecāku profesijām

Raisa Vostrjakova

raisa.vostrjakova.gmail.com

1.d klase

Klases stunda

212.kab.

18.10.17

(5.st.)

Dot priekšstatu par zināšanu un prasmju nepieciešamību, lai iegūtu izvēlēto profesiju

Raisa Vostrjakova

raisa.vostrjakova.gmail.com

1.d un 1.c 

klase

Tikšanās ar rakstnieku 

Vladimiru Novikovu

20.10.17

(11.00)

 

Iepazīties ar rakstnieka profesiju

Raisa Vostrjakova

raisa.vostrjakova.gmail.com

2.a. klase

 

 

 

 

2.b. klase

 

 

 

 

2.c. klase

 

Ekskursija “Šokolādes fabrika”

Pūre

13.10.2017.

 

Uzzināt vairāk par konditora profesiju

 

JekaterinaTarabantova, skolotāja, 26082093, ktar@inbox.lv

2.c. klase

 

Klases stunda “Manu vecāku profesija”

Rīgas Ostvalda vidusskola, 213. kabinets

16.10.2017.

(13.20. – 14.00)

 

Prezentācija par vecāku profesiju, lai paplašināt zināšanas par profesiju pasauli.

 

JekaterinaTarabantova, skolotāja, 26082093, ktar@inbox.lv

2.c. klase

 

Klases stunda “Profesija – fitnesa treneris”

Rīgas Ostvalda vidusskola, 213. kabinets

01.11.2017.

(13.20 – 14.00)

Iepazīšanās ar trenera profesiju.

JekaterinaTarabantova, skolotāja, 26082093, ktar@inbox.lv

3.a. klase

 

 

 

 

3.b. klase

 

Jūrniecības koledža – mācību centrs „Novikontas”

Duntes iela 17A, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005

18.10.2017.

Iepazīšanās ar „jūrnieka” profesiju.

Jānis-28352035

3.b. klase

 

Klases stunda „Manu vecāku profesija”

Ostvalda vsk. 311.kab.

20.10.2017.

Iepazīšanās ar vecāku profesiju.

Nataļja Klaucāne – klases audzinātāja

3.b. klase

 

Meistarklase- arhitekta profesija.

Ostvalda vsk.

3.11.2017.

Iepazīšanās ar arhitekta profesiju.

Aleksandra Millersone -28662292

3.c.klase

 

 

 

 

3.d.klase

 

Kl.stunda „Profesiju pasaule”

114.kab

20.10.2017.

Iepazīsties ar profesijām un tajās strādājošo cilvēku darba aprakstiem, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem

Jeļena Bavrina -skolotāja

3.e. klase

 

Klases stunda

‘’Kas ir karjera?’’

214.kab.

10.10.2017.

Manas intereses. 

Populārākās profesijas. 

Mana sapņu profesija.

 

JeļenaPlatonova

elenaplatonova@inbox.lv

3.e. klase

 

Mācību ekskursija „Lāči”

 

6.10.17

3-7.st.

Iepazīšanās ar cepēju darbu, darbarīkiem;
•    Kopīga maizes klaipiņa cepšana;
•    Smilšu mīklas cepumu cepšana;
•    Saldā kliņģera gatavošana;
•    Maizes un grauzdiņu degustācija.

JeļenaPlatonova

elenaplatonova@inbox.lv

3.e. klase

 

Klases stunda

‘’Manas prioritātes karjeras  ceļā”

214.kab

18.10.2017

(2.stunda)

Prezentācija par karjeras izvēles aspektiem.

JeļenaPlatonova

elenaplatonova@inbox.lv

4.a.klase

 

 

 

 

4.b.klase

 

Farmācijas muzeja apmeklējums

 

13.10.2017

(12:00)

Farmācijas attīstība Latvijā, farmaceita darba pienākumi.

Valentīna Kuzņecova 29733596

4.b.klase

 

«Mēs profesiju pasaulē» Kl. stunda

20.10.2017.

(13:20)

Iepazīstināt skolēnus ar dažādam profesijām.

Valentīna Kuzņecova 29733596

4.c.klase

 

Klases stunda- profesiju pasaule.

ROVS 203.kab

20.10.2017.

Profesiju daudzveidība, prestižs un pievilcība.

 

Viktorija Gepiņa-Steputenkova,latviešu val. skolotāja.

e-pasts viktorija8@inbox.lv

 

4.c.klase

 

 

Mācību ekskursija uz ražotni “Ādažu čipsi”.

3.11.2017.

Mācību ekskursija uz ražotni “Ādažu čipsi”.

Viktorija Gepiņa-Steputenkova,latviešu val. skolotāja.

e-pasts viktorija8@inbox.lv

 

4.d.klase

Ekskursija- amatniecība. Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139 Jaunpils Amatu māja

18.10.2017

(11:00-16:00)

Keramikas gatavošanas paraugdemonstrējums un amatnieka stāstījums

Anna Nužņenko klases audz.,29847775, nuzhnenko@inbox.lv

4.d.klase

Profesija – Aviators

313.kab

1.11.2017

(13:20-14:00)

Skolēni iepazīst aviatora profesiju.

Anna Nužņenko klases audz.,29847775, nuzhnenko@inbox.lv

5.a klase

 

Klases stunda

 Es un mani dotumi.

Mani mērķi un resursi.

315.kab

16.10.2017

Skolēnu anketēšana (savas stiprās un vājās puses, kā arī savas intereses, spējas)

N.Možarova

Tālr. 28346116

5.a klase

 

Klases stunda

Profesiju daudzveidība, prestižs un pievilcība.

315.kab

30.10.2017

6.klases skolēnu prezentācijas par profesijām, saistītām ar dabaszinātnēm.

N.Možarova

Tālr. 28346116

5.b klase, 

Audzināšanas stunda “Mana sapņu profesija”

02.10.17

13.20

Diskusija par profesiju daudzveidību

 

 

5.b klase, 

Ekskursija uz lidostu

 

31.10.17

10.30

 

Ekskursija par lidostas darbu un profesijām

 

67207999 – lidosta

 

5.c. klase

Meistarklase “Profesija fotogrāfs.”

105.kab

18.10.17.

12-20 -13-00

 

Iepazīšanās ar profesiju, kopā ar vecākiem- foto izgatavošana.

 

I.Korkonosova, ipk@inbox.lv

5.c.klase

Audz. stunda “Profesija–rakstnieks”

105.kab

1.11.17.

12-20 – 13-00

Tikšanās ar rakstnieci Jļenu Sokoveninu.

I.Korkonosova, ipk@inbox.lv

6.a.klase

 

 

 

 

6.b.klase

Klases stunda „Es gribu un es protu...”

119.kab

12.10.2017

Kooperatīvais darbs. Bērni strādā 5 grupās .”cilvēks-cilvēks”, „cilvēks-daba”, „cilvēks-cipars”, „cilvēks- mākslā” un „cilvēks-tehnika” Runāsim par katras grupas īpašībām.

T.Daktere

6.b.klase

Ekskursija Latvijas Valsts ceļu laboratorijā.

LVCL Mazā Rencēnu 1A

16.10.2017

Laboratorijā skolēni varēs iepazīties ar moderno ceļu veidošanas principiem. Vērot kā ar dažādām iekārtām tiek pārbaudīti ceļu būves materiālu kvalitāte: smilts, bitumens u.c. materiāli.

T.Daktere

6.b.klase

Klases stunda-Profesiju top-10.

119.kab.

19.10.2017

Prata vētra un lomu spēle.

Parunāsim par svarīgo, un nav obligāto, par vērtībām.

T.Daktere

6.b.klase

Ekskursija AS „Spilvā”

Spilve, Babītes pagasts, Zvaigžņu iela 1

1.11.2017

Uzzināsim par Latvijas pārtikas zīmola „Spilva” produktu ražošanu un to eksporta tirgiem. Jauno produktu degustācija.

T. 67063000

koordinators

6.b.klase

Klases stunda „Manas ģimenes profesijas, seno profesiju pārmantošana un to perspektīvas mūsdienīgā pasaulē”

119.kab

2.11.2017

Prezentācija „Gribu, protu, vajag”. Ģimenes profesiju koks. Uzzināsim, vai skolēnu vecāku bērnības sapņi par savu tīkamo profesiju ir piepildījušies. Kādas ir šo profesiju perspektīvas mūsdienu pasaulē. Diskusijas par ģimeņu profesiju turpināšanu.

T.Daktere

6.c.klase

Visinteresantākā profesija pasaulē.

104.kab

18.10.2017

Skolēni gatavo avīzes, kur viņi atspoguļo izvēlēto profesiju un prezentē. Darbs notiek grupās.

 

Ļ.Kohane

6.c.klase

Ekskursija uz „Adažu čipsi”

Uzņ. „Adažu čipsi”

 

19.10.2017

Iepazīšanās ar uzņēmuma darbību.

 

Ļ.Kohane

6.c.klase

Ekskursija uz Carņikava zivju apstrādes uzņēmumu.

 

19.10.2017

Zivju apstrādes uzņēmums un to darbība

 

Ļ.Kohane

6.c.klase

Tikšanās ar vecākiem

104.kab

3.11.2017

Vecāku stāsti par profesijas izvēli.

Ļ.Kohane

7a klase, 

Ekskursija AHHAA zinātnes centrs

Igaunija, Tartu. 

AS Teaduskeskus AHHAA
Sadama 1
51004 Tartu
Igaunija

 

13.10.2017

Apmeklējot AHHAA centru, skolēni ne tikai apskatīs šo centru, bet viņiem būs uzdevums analizēt un atrast profesijas, kas ir saistītas ar pētījumiem, ar dažādam jaunām tehnoloģijām, zinātnēm dažādas jomas.

Jeļena Daškova, pedagogs, 27415237; alliart@inbox.lv

7a klase, 

Ekskursija VAS Latvijas Valsts ceļi „Ceļu laboratorija”

Mazā Rancēnu 3

16.10.2017

Laboratorijā skolēni varēs vērot kā ar dažādām iekārtām tiek pārbaudīti ceļu būves materiāli: smilts, šķembas, grants, bitumens, u.c. Skolēni tiek iepazīti ar profesiju ceļu būvētājs, ceļu laboratorijas speciālists.

Jeļena Daškova, pedagogs, 27415237; alliart@inbox.lv

7a klase

Audz. st. “Profesijas pasaulē” diskusija.

20.10.17

(3st.)

Karjeras izvēle. Raidījums “Zili brīnumi”

 

Jeļena Daškova, pedagogs, 27415237; alliart@inbox.lv

7a klase 

Meistarklase “Esmu stilists”

31.10.17

7st.

Skolēni praktiski izmēģina sevi friziera, manikīra un vizāžista lomā.

Jeļena Daškova, pedagogs, 27415237; alliart@inbox.lv

7a klase

Audz. st. „Mana sapņu profesija”.

3.11.17

3.st.

Skolēnu aptauja

Jeļena Daškova, pedagogs, 27415237; alliart@inbox.lv

7.b.klase

Klases stunda “Galdnieka profesijas noslēpumi”.

13.10.2017

(11.10-11.50)

A. Višņevskis, 7. b klases skolēna tēvs, stāstīs par galdnieka profesijas īpatnībām , darba vietas organizēšanu un darba specifiku. Tiks piedāvāti arī patstāvīgi uzdevumi.

Ingrīda Karašova, kl. audzinātāja, 29805488, ingridina16@inbox.lv

7.b.klase

Klases stunda –disputs “Nav labas vai sliktas profesijas!” 303.kab

20.10.2017

Diskusijas par dažādām profesijām un attieksmēm, prestižu, to pamatotību.

Ingrīda Karašova, kl. audzinātāja, 29805488, ingridina16@inbox.lv

11a un 11b klase

Instalāciju izstāde – „Karjera”

18.10.17

Lai aktualizētu jauniešu karjeras izglītības tēmu un rosinātu skolēnus laikus domāt par savas karjeras plānošanu

Jeļena Daškova, pedagogs, 27415237; alliart@inbox.lv

7.c.klase

 

 

 

 

8.a.klase

 

Ekskursija. Autobusu parks, Kleistu,28

18.10.17

(9:00)

Saņemt informāciju par

profesijām

67104899

8.a.klase

 

Ekskursija. MAXIMA,

Katlakalns

3.11. 17

(10:00)

Saņemt informāciju par

profesijām

Olga Pirviks,

26019250

8.b.klase

 

 

 

 

8.c klase,  

 

Mācību ekskursija

Lidostā ‘’ Rīga’’

 

31.10.17. (14.30.)

 

Iepazīšanās ar lidostas darbu un tur nodarbinātajām profesijām.

 

Marina Aleksikova, skolotāja, 29629857

 

8.c klase,  

9.b klase, 

 

Absolventu klubs 

(aktu zāle)

20.10.17.

(13.30.)

Absolventi prezentē savas profesijas  ( E. Zaharovs, A. Vasiljevs -Jūrnieku profesijas)

Marina Aleksikova, skolotāja, 29629857

 

9a klase

 

AHHAA zinātnes centrs.

Tartu ,Sadama ielā 1

 

13.10.2017

Apmeklējot AHHAA centru, skolēni ne tikai apskatīs šo centru, bet uzdevumus analizēt un atrast profesijas, kas ir saistītas ar pētījumiem, ar dažādam jaunām tehnoloģijām, zinātnēm dažādas jomas.

 

Olga Juhņeviča

Klases audzinātāja 9.a kl.

22348933

olga,j@inbox.lv

 

9.a.klase

 

Profesiju pasaule un nepieciešamās īpašības.

205.kab

3.11.2017

Profesionālā konsultācija palīdz profesijai ,atbilstoši skolēna psiholoģiskajās izvēli, pēc formulas var noteikt profesijas izvēli-burti nozīmē profesijas, grupai .Izzinot sistēmu, var pareizi sastādīt profesijas izvēles principus.

 

Olga Juhņeviča

Klases audzinātāja 9.a kl.

22348933

olga,j@inbox.lv

 

9.b.klase

8.c.klase

Tikšanās ar skolas absolventu. Profesija – jūrnieks 

Konferences zālē

20.10.2017.

Jūrnieka profesijas aktualitāte, izglītības iespējas Latvijā

olganastina@inbox.lv

9.b.klase

Mana interešu karte

217.kab

 

3.11.2017

Savu interešu, spēju un dotību attīstīšana.

olganastina@inbox.lv

10.a. klase

Mācību ekskursija

VAS ceļu laboratorija

04.10. 17

(10.00)

Skolēni varēs apskatīt iekārtas, ar kurām tiek veiktas kvalitātes pārbaudes asfaltam un citam izejvielām un apskatīties kā strādāt Ceļu laboratorijas speciālisti

Fomina, skolotāja, 29198702, const63@yahoo.com

10.a.klase

Tikšanās ar skolas absolventiem O. Vasečkina 2009

118.kab

30.10.2017

Iepazīstināt skolēnus ar karjeras izvēles iespējām.

Fomina, skolotāja, 29198702, const63@yahoo.com

10.b klase

Mācību ekskursija

 Rīga, P Valdena  iela 3

12.10.17

(12.45)

Materālzinātnes un lietišķas ķīmijas fakultātes laboratoriju apmeklēšana.

InnaJuhneviča, 

t 29175634.

10.b,11.a,11.b klases

Klases stunda Satikšanas ar aktrisi J. Frolovu.

10.10. 17 (13:20-14:00)

Tikšanās ar Krievu drāmas teātra aktrisi Jekaterinu Frolovu.

Skolotāja Irina Vahitova,t.26177690.

11.b. klase

Klases stunda “Satikšanās ar skolas absolventu.”

27.09.2017. (13:20-14:00)

Stāsts par jūrnieka profesiju

Deniss Tihonovs, jūrnieks,

t. 26148616

11.b. klase

Klases stunda

“Satikšanās ar skolas absolventu.”

30.10.17 (14:10 – 14:50)

Stāsts par programmētāju  profesiju

MaksimsGaripovs, programmētājs

11.b.klase

Ekskursija uz BSA

BSA, Lomonosova1/4

3.11.17

(12:30 – 13:30)

Stāsts par mācībām BSA

Rimma Dudareva, docente, 

12.a.kl.

12.-b kl.

Seminārs par studijām ārzemēs

305. kabinets

 

17.10.2017.

 

(12.20-13.00)

Aktuāla informācija par dažādu valstu augstskolās, iestāšanās prasībām,

nepieciešamajiem dokumentiem un studiju programmu.

Jekaterina Kumancova -karjeras konsultants

 26428424

Santa Krievane- kalba.lv

12.a.klase

CV darbnīca

305.kab

3.11.2017.

(8:30-10:00)

Skolēni apguva dažādu prasmju un iemaņu, kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi iekārtots darbā -noteiktas profesijas prasības, CV formu, motivācijas vēstules paraugi

Jekaterina Kumancova karjeras konsultants

26428424

9.b. klase

Kā veiksmīgi plānot karjeru?

305.kab

26.10.2017.

Konsultācija un padomes karjeras plānošanai, izglītības ceļi.

 Sevis izzināšanas aspekti.

Jekaterina Kumancova karjeras konsultants

26428424

 

 

 

 

 

 

Lietotāja izvēlne

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31