Rīgas Ostvalda vidusskola

Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

eTwinning 12-13 m.g.

2012.gada 13.septembrī tika reģistrēts eTwinning projekts «WE CAN’T FORGET OUR PAST», kas turpināsies līdz 2013.gada 31.maijam.

Projekta ietvaros ar 8 skolām Eiropā sadarbosies 4.b klases skolēni.

Projekta koordinatore – Jeļena Platonova.

Īss projekta idejas apraksts.

We are in 2012 and many years have passed since the end of the last century. Our life is projected into the future, but we do not often remember much of what happened not only in these recently years, but especially in the years after World War II until today. But 60 years have passed and we still live in our time and work in today's society but do not remember how our lives and society have changed. It 's changed everything in terms of social, economic, political, family, moral, educational, music, fashion, and even the game that is a key element of development not only of the imagination but also relational. This project aims to demonstrate and underline, through all kinds of visual documentation or not, what happened in all these years and what were the changes in society and if these changes have been of help or not or will be useful in the near future. We will start from the Second World War because it is the past in which our parents have begun to rebuild our society and their personalities after the hell of war, to remember the smallest things that happened in our lives, from simple ways of living, to the social condition, the joy of life without having anything, school, communication, to the birth of industries and their development, the forms of TV, the choice of ideals, the struggle of the people for possession against the fight for today’s welfare. But the concentration of this project will be only on two particular areas because of the long and complex period: the game and fashion.

In short: all fashion from 1960 till now and old games when we were children.

 

eTwinning 11-12 m.g.

No 2011.gada 16.septembra līdz 2012.gada 31.maijam 4.b un 5.d klases skolēni sadarbojās ar 7 skolām Eiropā starptautiskajā eTwinning projektā YESTERDAY’S AND TODAY’S FABLES---A WAY TO IMPROVE OURSELVES”.

Public link to this TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p59222

Projekta darbs ir novērtēts ar nacionālā un Eiropas līmeņa kvalifikācijas sertifikātiem.

Pateicos kolēģiem, skolēniem un vecākiem par sadarbību projektā!

Projekta koordinatore Jeļena Platonova

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"24","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"371","style":"line-height: 1.538em; width: 480px; height: 371px; float: right;","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Apsveicam! Jūsu skola ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par lielisko darbu ar eTwinning projektu "YESTERDAY’S AND TODAY’S FABLES---A WAY TO IMPROVE OURSELVES". Tas nozīmē, ka jūsu darbs, jūsu skolēnu darbs un jūsu skola ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī.

  Ar labākajiem novēlējumiem, eTwinning Team

Trešā darba sesija

2011.gada novembrī – decembrī Rīgas Ostvalda vidusskolā noritēja Comenius Regio projekta „Takeyourattentiontoeveryteacher, andcaretoeachstudent»(„Esiet uzmanīgi pret katru skolotāju un rūpējieties par katru izglītojamo!”) jau trešā darba sesija: „Mācību grāmatas un mācību līdzekļi Latvijā un Bulgārijā”.

Sākot ar 2010. gadu Rīgas domes Izglītības un kultūras departaments, Rīgas Ostvalda vidusskola un Rīgas Ostvalda vidusskolas vecāku biedrība sadarbojas ar kolēģiem no Bulgārijas. Pirmā darba sesija projekta ietvaros notika no 2010. gada 28. novembra līdz 2. decembrim Rīgā. Projekta mērķi un uzdevumi: iepazīt izglītības sistēmas Latvijā un Bulgārijā, pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, darba sistēmu ar bērniem, kuriem ir īpašām mācību vajadzībām.

Rīgas domes Izglītības un kultūras departaments, Rīgas Ostvalda vidusskola, Rīgas Ostvalda vidusskolas Vecāku biedrība un dažādu izglītības struktūru pārstāvji no Sofijas trešajā darba sesijā Rīgā piedalījās apaļā galda diskusijā un aktīvi apsprieda Rīgas Ostvalda vidusskolas direktores J. Ivanovas, Sofijas Izglītības inspekcijas direktores V. Kastrovas prezentācijas par tēmām „Individuālā un uz skolēna personību orientētā pieeja mācību darbā ar bērniem ar īpašām mācību vajadzībām un atbalsta sniegšana mācību vidē”, „Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšana Bulgārijā un darba pieredze starptautiskajos projektos”.

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu autoru prezentācija tādos mācību priekšmetos kā dzimtā valoda, matemātika, ģeogrāfija, vēsture pamatskolas klasēs Bulgārijā un Latvijā radīja lielu interesi darba sesijas dalībnieku vidū. Notika ieinteresēta saruna par mācību grāmatu, mācību līdzekļu un IKT lomu mācību darbā. Šī tēma rada turpinājumu arī tikšanās laikā ar izdevniecības „Lielvārds” pārstāvjiem.

Rīgas Ostvalda vidusskolas skolotāju sniegtās stundas parādīja jaunu mācību līmeni, radošu pieeju dažādu pedagoģisku problēmu risināšanā. Inovatīvās metodes, dažādas grūtības pakāpes uzdevumu, bilingvālo mācību metodikas izmantošanu, iztēles un loģikas attīstīšanas iespējas projekta dalībnieki varēja vērot dzimtas valodas (4. klase, skolotāja J. Platonova) un Pasaules vēstures (7. klase, skolotāja N. Likovska) stundās.

Darba sesijas norisē piedalījās arī Rīgas Otsvalda vidusskolas 11.-12. klašu izglītojamie. Viņi organizēja un novadīja interaktīvu mācību ekskursiju Vecrīgā „Vecrīgas profesijas un amati”.

Viesi no Bulgārijas iepazinās ar mūsu pilsētas vēsturi, pastaigājās pa Vecrīgas ieliņām, iejutās pilsētas dzīves atmosfērā. Šādas ekskursijas organizēšana sekmē uzņēmējprasmju attīstību izglītojamajiem un paplašina karjeras izvēles iespējas.

Minhauzena muzeja apmeklējums Duntē sniedza paliekošu iespaidu ne tikai ar izzinošo materiālu, bet arī ar pedagogiem sniegto iespēju iepazīt, kā izmantot etnogrāfisko un novadpētniecisko materiālu vēstures, valodas un literatūras stundās.

Darba sesijas programmas ietvaros Humānās pedagoģijas centra vadītāja I. Pogrebņaka novadīja semināru „Humānās pedagoģijas teorija un prakse”. Praktiskajā nodarbībā darba sesijas dalībnieki kopā ar 4. klases izglītojamajiem domāja, diskutēja, filozofēja, analizēja, secināja par tādu sarežģītu tēmu kā „Mīlestības stunda”. Humānā pedagoģija, kā arī iepriekš, ir neatņemama mācību darba sastāvdaļa mūsdienu skolā, kas aicina uzmanīgi un iecietīgi izturēties pret katru bērnu.

Darba sesijas gaitā notika arī pieredzes apmaiņa starp Sofijas Izglītības inspekciju, delegācijas pārstāvjiem, Rīgas Ostvalda vidusskolas Vecāku biedrību un RIIMC vadību par pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmu un iespējām.

Ieinteresēta saruna par mācību programmu īstenošanu 1.-9. klasēs noritēja Rīgas A. Pumpura pamatskolā un Rīgas Daiļamatniecības skolā.

Daudz kopīgu diskusiju tēmu par darba sistēmu nacionālo minoritāšu skolās darba sesijas dalībniekiem (RDIKSD Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītājai M. Jansonei, galvenajiem speciālistiem V. Zdanovskai, L. Margevičai, Bulgārijas IZM nodaļas vadītājai L. Danevai) tikšanās laikā bija ar LR IZM pārstāvjiem.

Projekts tuvojas noslēgumam. Projekta dalībnieki ar nepacietību gaida ceturto darba sesiju, kas paredzēta 2012. gadā Sofijā.

Informācija iegūta no: e-skola.lv

Lapas

Lietotāja izvēlne

Kalendārs

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31